Baza wiedzy

Sprawdź informacje dotyczące produktów.

PayTel Baza wiedzy
Produkty ePay
Logo

ePay to autorska aplikacja PayTel SA, która jest zainstalowana na terminalu płatniczym. Pozwala ona na przeprowadzanie transakcji bezgotówkowych za pomocą wszystkich rodzajów kart wydawanych przez takie organizacje płatnicze jak MasterCard i Visa (w tym także kart zbliżeniowych).

Zanim przystąpimy do płatności kartą musimy upewnić się, że punkt usługowo – handlowy, w którym chcemy zapłacić, w ogóle dopuszcza możliwość wykorzystywania karty jako środka płatniczego. Każdy taki punkt został wyposażony w terminal płatniczy oraz specjalne oznaczenia, które powinny być umieszczone w widocznym miejscu. Tego rodzaju informacja przykładowo może wyglądać, tak:

 • Podając kartę obsługującemu nas sprzedawcy zgadzamy się na to, aby została ona umieszczona w terminalu. Nie oznacza to jednak, że już w tym momencie możemy uznać transakcję za dokonaną. Aby sprzedawca miał pewność, że dysponujemy środkiem płatniczym, który rzeczywiście do nas należy, musimy wpisać kod PIN, który sprawi, że dokonanie zapłaty za zakupione przez nas towary lub świadczone nam usługi będzie możliwe.
 • Jeśli autoryzacja przebiegła pomyślnie, sprzedawca wyda nam pokwitowanie będące potwierdzeniem zapłaty. Dzięki temu mamy pewność, że z naszego konta nie pobrano zbyt dużej kwoty.
 • Obecnie rozpowszechnioną formą płatności jest płatność kartami zbliżeniowymi. Funkcję taką mają tylko i wyłącznie karty wyposażone w moduł zbliżeniowy. Użytkownik ma możliwość wyłączenia tej usługi w banku, wydawcy karty (możliwość i zakres wprowadzanych zmian zależy indywidualnie od banku). Najczęstszym spotykanym przypadkiem jest rozwiązanie umożliwiające dokonywania transakcji do 100 złotych bez konieczności podawania PINu.

Po potwierdzeniu przez klienta transakcji (za pomocą PINu) dane dotyczące płatności są przesyłane do PayTel SA, który jest tzw. agentem rozliczeniowym. PayTel SA przekazuje je dalej do banku-wydawcy, celem potwierdzenia, że transakcja daną kartą na daną kwotę może zostać przeprowadzona. Agent Rozliczeniowy na podstawie pozyskanej informacji od Banku, przekazuje decyzję o akceptacji lub odrzuceniu transakcji do Urządzenia Akceptującego – Terminala Płatniczego.
Poniżej schemat pokazujący jak przebiega płatność kartą:

Podczas instalacji terminala płatniczego personel, który został wytypowany do obsługi został gruntownie przeszkolony w zakresie posługiwania się urządzeniem, aplikacjami zainstalowanymi na nim, jak również został pouczony o ustawie dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każdy akceptant ma dostęp do kompletu dokumentów na które składają się procedury, instrukcje i inne materiały edukacyjne. W przypadku braku dostępności wyżej wymienionych dokumentów pracownik obsługujący terminal może skontaktować się z Działem Teleserwis w celu otrzymania wyżej potrzebnych materiałów.

Wszelkie reklamację Akceptant może złożyć w Dziale Teleserwis. Pracownicy dostępni 24h/7dni w tygodniu po zapoznaniu się ze sprawą mogą poinstruować Akceptanta celem eliminacji problemu lub przyjąć reklamację do rozpatrzenia.

Czy to jest bezpieczne?
Oferowana usługa związana z płatnościami kartą wyróżnia się wysokim bezpieczeństwem dokonywanych transakcji, szybkością działania oraz wygodą dla użytkowników. Systemy PayTel SA spełniają wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości pracy stawiane systemom bankowym i finansowym. Naszym Klientom gwarantujemy, iż przeprowadzane transakcje są najwyższej jakości, spełniające rygorystyczne standardy bezpieczeństwa (PCI DSS). PCI DSS to światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze w celu ochrony danych kartowych.


Co w przypadku utraty, zagubienia karty?
Utraconą kartę płatniczą (kradzież, zagubienie) należy niezwłocznie zgłosić do banku. Zastrzeżenie karty ma kluczowe znaczenie dla ewentualnej odpowiedzialności za bezprawne operacje dokonane przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego jakim jest karta płatnicza. Warto pamiętać, że takie zgłoszenia posiadaczy lub użytkowników kart płatniczych, muszą być przyjmowane przez wydawcę karty przez całą dobę.
PayTel SA jest partnerem wspierającym System Zastrzegania Kart zastrzegam.pl i mocno zachęca do tego, by w przypadku zgubienia karty zadzwonić pod numer 828 828 828, który pomoże przekierować konsumenta do swojego banku wydawcy, bez potrzeby pamiętania bezpośredniego numeru do swojego banku.

 • Konsument (posiadacz karty) podczas zakupów stwierdza większą kwotę pobrania z karty niż figuruje na paragonie fiskalnym. Sytuacja może być spowodowana zwykłym błędem ludzkim i niekoniecznie musi być celową próba oszukania. Należy pokazać oba dokumenty sprzedawcy, który ma możliwość zwrócić różnicę na kartę bez żadnych dodatkowych kosztów ani dokumentów.
  UWAGA!!!
  Zwrot musi być wykonany na tą samą kartę, z której zostały pobrane pieniądze. Należy zachowywać pokwitowania z terminala wraz z paragonami fiskalnymi do celów dowodowych. W przypadku nie otrzymania tego rodzaju dokumentu nawet po upomnieniu można powiadomić o tym bank, wydawcę karty (jeśli chodzi o pokwitowanie z terminala) lub urząd skarbowy (jeśli chodzi o paragon fiskalny).
 • Konsument (posiadacz karty) nie może dojść do porozumienia w/w sprawie lub sprawa jest bardziej skomplikowana. Posiadacz karty chcąc złożyć reklamację powinien skontaktować się z bankiem wydawcą karty i przedstawić sytuację. Jeśli przedstawiona sprawa spełnia wymagania w zakresie reklamacji pracownik banku przyjmuje reklamację do rozpatrzenia (w tym procesie bank kontaktuje się z Agentem Rozliczeniowym celem wyjaśnienia sytuacji).

  Wszelkie informacje posiadacz karty otrzymuje od banku (uwaga – proces reklamacyjny w każdym banku może wyglądać inaczej).
 • Opłata interchange to element opłaty akceptanta, która stanowi przychód banku z tytułu wykonanej transakcji kartą płatniczą.
 • Aktualne stawki opłaty interchange dla kart Visa dostępne są pod adresem: www.visa.pl.
 • Aktualne stawki opłaty interchange dla kart Mastercard dostępne są pod adresem: www.mastercard.pl.
 • Opłata systemowa to element opłaty akceptanta, który stanowi przychód organizacji kartowej z tytułu wykonanej transakcji kartą płatniczą.
 • Aktualne stawki opłaty systemowej dla kart Visa dostępne są pod adresem: www.visa.pl
 • Aktualne stawki opłaty systemowej dla kart Mastercard dostępne są pod adresem: www.mastercard.pl
Produkty BLIK
Logo

BLIK jest schematem płatności mobilnych stworzonym przez Polski Standard Płatności. Umożliwia dokonywanie wygodnej, bezpiecznej i szybkiej transakcji za pomocą urządzenia mobilnego (np. telefon komórkowy typu smartfon).

BLIK to prosty, szybki i bezpieczny system płatności mobilnych. Dla każdej takiej transakcji generowany jest jednorazowy, sześciocyfrowy kod, który można wykorzystać tylko przez dwie minuty (po tym czasie można wygenerować kolejny kod). Klient potwierdza każdą taką transakcję w aplikacji mobilnej, na swoim telefonie, akceptując kwotę transakcji.

Ogólny model uczestników procesu Autoryzacji Transakcji Mobilnej Blik przedstawia się z poniższym schemacie:

BLIK to prosty, szybki i bezpieczny sposób dokonywania płatności bezgotówkowych. Rozwiązanie to umożliwia dokonanie płatności, przy pomocy telefonu komórkowego i może w realny sposób rozszerzyć wachlarz klientów (np. o tych którzy zapomnieli portfela, ale mają przy sobie smartfon). BLIK to projekt Spółki PSP, której udziałowcami jest sześć polskich banków (Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, oferujący usługi również pod marką Orange Finanse oraz Inteligo), obejmujących swym zasięgiem ok. 60% wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. System został zaplanowany w taki sposób, aby w szybkim czasie, na tych samych warunkach, dołączyły do niego inne krajowe banki i firmy rynku finansowego. Przykładowa płatność BLIK-em mogą Państwo zobaczyć na filmie poglądowym.

Wszelkie reklamacje akceptant może złożyć w Dziale Teleserwis. Pracownicy dostępni 24h/7dni w tygodniu po zapoznaniu się ze sprawą mogą poinstruować Akceptanta celem eliminacji problemu lub przyjąć reklamację do rozpatrzenia.

 • BLIK to metoda przede wszystkim wyjątkowo wygodna, bezpieczna i wszechstronna, ponieważ jedynym wymaganym narzędziem jest smartfon, z którego można wykonać transakcję generując kod BLIK w aplikacji bankowej.
 • Jeśli dany sklep oferuje płatności BLIK, klient musi poinformować sprzedawcę o chęci dokonania transakcji właśnie taką metodą.
 • Kod BLIK generowany na urządzeniu Klienta w przeciwieństwie do danych z karty płatniczej czy PINu można pokazać sprzedawcy by wpisał 6-cyfrowy kod na terminalu.
 • Konsument (posiadacz urządzenia mobilnego) podczas zakupów stwierdza, że na pokwitowaniu z terminala figuruje większa kwota niż na paragonie fiskalnym. Sytuacja może być spowodowana zwykłym błędem ludzkim i niekoniecznie musi być celową próba oszukania. Należy pokazać oba dokumenty sprzedawcy który ma możliwość zwrócić różnicę klientowi bez żadnych dodatkowych kosztów ani dokumentów. ​
 • UWAGA!!! By zwrot był możliwy klient musi mieć oryginalne pokwitowanie z transakcji – należy zachowywać pokwitowania z terminala wraz z paragonami fiskalnymi do celów dowodowych. W przypadku nie otrzymania tego rodzaju dokumentu nawet po upomnieniu można powiadomić o tym swój bank, (jeśli chodzi o pokwitowanie z terminala) lub urząd skarbowy (jeśli chodzi o paragon fiskalny).
 • Konsument (posiadacz urządzenia mobilnego) nie może dojść do porozumienia w/w sprawie lub sprawa jest bardziej skomplikowana. Posiadacz urządzenia mobilnego chcąc złożyć reklamację powinien skontaktować się ze swoim bankiem i przedstawić sytuację. Jeśli przedstawiona sprawa spełnia wymagania w zakresie reklamacji pracownik banku przyjmuje reklamację do rozpatrzenia (w tym procesie bank kontaktuje się z Agentem Rozliczeniowym celem wyjaśnienia sytuacji). Wszelkie informacje posiadacz urządzenia mobilnego otrzymuje od banku (uwaga – proces reklamacyjny w każdym banku może wyglądać inaczej).
Produkty eVoucher
Logo

eVoucher to usługa, która pozwala w prosty i szybki sposób doładować konto w telefonie komórkowym. eVoucher pozwala na dystrybucję telekodów dla usług przedpłaconych (prepaid) operatorów telefonii komórkowej, a także usług internetowych w tym np. PaySafeCard.

Cały proces transakcji z wykorzystaniem eVouchera opisany został w poniższym schemacie:

PayTel SA w usłudze eVoucher jest operatorem, który z jednej strony umożliwia właścicielowi punktu handlowo-usługowego powiększenie asortymentu oferowanych usług o doładowania, jak również umożliwia Klientowi dostęp do szerokiej oferty w zakresie doładowań. Mówiąc o doładowaniach mamy na myśli nie tylko doładowania do telefonów na kartę (prepaid), ale również doładowania do innych usług takich jak PaySafeCard.

Sprzedający powinien przede wszystkim dostrzec szereg zalet takiej usługi, a należą do nich m.in:

 • Dodatkowa korzyści finansowe, uzyskane dzięki marży ze sprzedaży telekodów, „prepaidów”.
 • Atrakcyjne warunki rabatowe.
 • Eliminacja kosztów związanych z przedpłatą, dystrybucją i magazynowaniem tradycyjnych zdrapek.
 • Możliwa ciągła sprzedaż przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu lub we wskazanym, wybranym przez klienta czasie np. tylko w godzinach handlowych punktu.
 • Bezpieczeństwo – elektroniczny system eliminuje straty wynikające z kradzieży zdrapek.
 • Transakcję może zrealizować wyłącznie osoba upoważniona dysponująca kartą identyfikacyjną dostarczoną przez PayTel.
 • Intuicyjny interfejs aplikacji.
 • Błyskawiczna realizacja transakcji sprzedaży.

UWAGA! Pamiętaj o bezpieczeństwie. PayTel SA nigdy nie kontaktuje się z punktem w celu wygenerowania doładowania (pod pretekstem testu systemu)! Najczęstsza próba wyłudzenia jest ukierunkowana na najwyższe nominały doładowań (ale nie zawsze). PayTel SA chcąc oferować usługi najwyższej jakości, w określonych sytuacjach może poprosić o przeprowadzenie testu, lecz w takiej sytuacji osoba informuje o całym procesie w wyniku którego generowane jest pokwitowanie testowe (którego wartość nie przekracza 5 złotych – posiadacz terminala nie jest obciążony taką transakcją). Jeśli operator terminala ma wątpliwość czy osoba z którą rozmawia jest pracownikiem PayTel SA należy poprosić o imię i nazwisko osoby i powiedzieć, że w celu weryfikacji użytkownik terminala zadzwoni na Teleserwis. W czasie rozmowy telefonicznej operator terminala prosi o kontakt z osobą, z którą rozmawiał.

Wszelkie reklamacje Sprzedawca może złożyć do Działu Teleserwis. Pracownicy dostępni 24h/7dni w tygodniu po zapoznaniu się ze sprawą mogą poinstruować Sprzedawcę w celu eliminacji problemu lub przyjąć reklamację do rozpatrzenia.

Ile kosztuje doładowanie telefonu w punktach współpracujących z PayTel SA? Od klientów indywidualnych nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za sprzedaż doładowań.

Szczegółowe zasady dotyczące płatności za doładowanie określają stosowne cenniki i regulaminy danego operatora.

Klient, który opłacił eVoucher i stwierdził niepoprawne działanie powinien niezwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonał zakupu, w celu złożenia reklamacji. Pracownik punktu zobowiązany jest do złożenia stosownej reklamacji do Teleserwisu. Po rozpatrzeniu zgłoszenia Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyniku postępowania za pośrednictwem punktu, w którym dokonał zakupu. Klient, który ma uwagi do punktu lub podejrzenia co do funkcjonowania punktu proszony jest o kontakt z Teleserwisem. Pracownik Teleserwisu przekaże informację do odpowiedniej komórki organizacyjnej, która zweryfikuje informację i na tej podstawie zostaną wprowadzone działania naprawcze.

Produkty eBill
Logo

PayTel SA jest jedną z największych w Polsce sieci przyjmowania płatności za faktury. System PayTel SA jest przygotowany do prowadzenia rozliczeń zarówno indywidualnie z każdym punktem sprzedaży, szczeblami pośrednimi, jak i bezpośrednio z centralą sieci handlowej. Rozliczenia obejmują proces przelewu przyjętych kwot na specjalne, wydzielone do tego celu konto bankowe PayTel SA. Dla uproszczenia procedur, w przypadku rozliczeń z pojedynczymi punktami, PayTel SA proponuje mechanizm polecenia zapłaty (direct debit), polegające na udzieleniu PayTel SA upoważnienia do obciążania swojego rachunku kwotą zobowiązania. Korzyści dla Agenta współpracującego z PayTel SA:

 • zwiększenie przychodów
 • rozszerzenie asortymentu usług
 • podniesienie atrakcyjności oferty
 • przyciągnięcie nowych klientów
 • możliwość przyjmowania rachunków wszystkich wystawców
 • zwiększenie obrotów
 • zapewnienie bezpieczeństwa i pewność płatności Twoich klientów

Proces opłacania rachunków (eBill) szczegółowo opisany został w regulaminie tej usługi, który znajduje się tutaj.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Skontaktuj się z nami