best relojes de imitacion on the for the consistent expansion.

https://fr.buywatches.is/ from china.
just the right planning in control, your thoughts not to mention cardiovascular can be described as importance of best repliche rolex review.
swiss fake-watches triumphs are generally inspiring.
Teleserwis:
Telefon: 801 090 108,
dla telefonów komórkowych:
+48 18 521 18 00

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności portalu internetowego www.paytel.pl (dalej „Portal”) określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika, w tym za pomocą plików Cookies, oraz zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania Użytkownika z Portalu. Portal jak i wszelki materiał na nim umieszczony (o ile na Portalu nie wskazano inaczej) jest własnością PayTel SA z siedziba w Warszawie (02-092), przy ulicy Żwirki i Wigury 14, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego rejestru Sądowego, pod numerem 0000332228, NIP: 527-260-66-18, REGON141802150.

PayTel SA jako Krajowa Instytucja Płatnicza (nr rej. IP32/2015) nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego dopełnia i szanuje prawo do prywatności osób korzystających z portalu.

 1. DEFINICJE
  1. Wyrażenia pisane wielką literą, które zostały zdefiniowane, należy rozumieć w następujący sposób:
   1. Portal - portal internetowy www.paytel.pl będący systemem stron www umieszczonych na serwerze IQ PL Sp. z o.o. i udostępniony za pośrednictwem Internetu; stanowi zbór dokumentów, plików, skryptów oraz innych rozwiązań połączonych relacyjnie.
   2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Log Systemowy - jest to informacja, jaką serwer rejestruje gdy powstaje połączenie pomiędzy nim a komputerem użytkownika przy każdym połączeniu, zawiera różne dane (np. adres IP, adres URL, datę oraz godzinę), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie.
   4. Adres IP - indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).
   5. Protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest szyfrowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.
   6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu.
   7. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, w tym konsumenta, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Portalu.
 2. PRYWATNOŚĆ
  1. Informacje gromadzone przez PayTel SA
   1. Korzystając z Portalu Użytkownik jest anonimowy. Ogólne zasady połączeń relacyjnych w sieci Internet na podstawie których tworzone są Logi Systemowe (np. Adres IP lub Cookie) są przez PayTel SA wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
   2. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Portalu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Portalem. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać: 
    1. czas nadejścia zapytania, 
    2. czas wysłania odpowiedzi, 
    3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
    4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
    5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik, 
    6. informacje o przeglądarce Użytkownika, 
    7. informacje o adresie IP. 
   3. Dane wskazane w pkt 2.1.2 nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony.
  2. Ochrona informacji gromadzonych przez PayTel SA
   1. Na Portalu znajdują się następujące formularze które wypełniane są przez Użytkownika i wymagają akceptacji klauzul:
    1. Formularz kontaktowy dla osoby zainteresowanej ofertą zatrudnienia
     1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez PayTel SA z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa. (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
     2. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu informacji w zakresie prowadzonej rekrutacji przez PayTel SA z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa.
    2. Formularz kontaktowy dla osoby zainteresowanej ofertą na terminal lub ofertą na terminal dla posiadaczy kas fiskalnych;
     1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PayTel SA z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa w celu przygotowania oferty handlowej na potrzeby powyższego wniosku. (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
     2. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oświadczam, iż wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej w zakresie informacji handlowej kierowanej do mnie przez PayTel SA z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa.
    3. Formularz zapisania się na szkolenie;
     1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PayTel SA z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa (dalej także: „PayTel”) w celu zapisania i przeprowadzenia szkolenia dla osób zainteresowanych lub już współpracujących z PayTel. (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
     2. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu informacji w zakresie szkolenia dla osób zainteresowanych lub  już współpracujących z PayTel SA z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa.
    4. Formularz ogólny do kontaktu z PayTel (umieszczony w zakładce „KONTAKT”).
     1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PayTel SA z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa w celu zapoznania się i realizacji uwag wskazanych we wniosku. (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
     2. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu informacji stanowiącej odpowiedź na uwagi wskazane we wniosku do PayTel SA z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa.
   2. Nie zaznaczenie którejkolwiek z klauzul wymienionych w pkt 2.2.1 uniemożliwi przesłanie formularza do PayTel SA
   3. Proces wypełniania formularza zabezpieczony jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. 
   4. Powierzone informacje przetwarzane są przez PayTel SA z zachowaniem środków bezpieczeństwa spełniających wymagania przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
   5. Dane Użytkowników podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
   6. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
   7. PayTel SA może mieć obowiązek udzielenia zebranych przez Portal informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania i przepisów prawa. 
   8. PayTel SA informuje, że dane w postaci umożliwiającej identyfikację Użytkowników, których one dotyczą, nie będą przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
     
 3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.
  1. Portal korzysta z plików Cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PayTel SA 
  2. Cookies mogą zostać wykorzystane w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Portalu, dzięki której Użytkownik ten nie musi na każdej podstronie Portalu akceptować informacji o powyższej Polityce. 
  3. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe Cookies przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu przez czas określony w parametrach Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron sieci Internet (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w Urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu, jednak może on dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
    
 4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW
  1. Udostępnienie przez PayTel SA danych Użytkowników innym podmiotom może nastąpić gdy:
   1. Użytkownik jest zainteresowany szerszą ofertą i wymaga kontaktu strony trzeciej (np. dostawcy dodatkowych rozwiązań);
   2. została zgłoszona reklamacja, a rozwiązanie jej wymaga kontaktu ze stroną trzecią (np. bank lub organizacja płatnicza).
  2. Każdorazowo, gdy udostępnienie danych Użytkowników innemu podmiotowi okaże się niezbędne, Użytkownik zostanie o takim fakcie uprzednio poinformowany zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do aktualizacji lub usunięcia swoich danych. Usunięcie danych podczas realizacji procesu (realizacja reklamacji lub stworzenie oferty) spowoduje anulowanie działań, a usunięcie danych po zakończonym procesie jest niemożliwe do celów dowodowych (np. materiał zgromadzony do wyjaśnienia reklamacji).
    
 5. WYBÓR UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce udostępnić swoje dane. Większość zagadnień umieszczonych na portalu jest dostępnych bez konieczności podawania danych. Jedynie formularze wymienione w pkt 2.2.1 wymagają podania danych Użytkownika. Wypełnienie formularzy stanowi dobrowolną decyzję Użytkownika, który może w każdej chwili zrezygnować z wypełnienia formularza i skontaktować się z PayTel SA w inny sposób (np. telefonicznie).
  2. PayTel SA w trosce o zapewnienie jak najdalej idącej ochrony informuje, że w związku z ciągłym rozwojem technologii i własnej oferty oraz zmianami w przepisach prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom, o czym Użytkownik będzie informowany za pomocą Portalu.
  3. PayTel SA chcąc wychodzić na przeciw oczekiwaniom swoich klientów i Użytkowników jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji.  Z PayTel SA można skontaktować się elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce KONTAKT.
    
 6. ZASTRZEŻENIA
  1. PayTel SA informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone na Portalu mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  2. Prawa do Portalu jako całości przysługują PayTel SA, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości należą do PayTel SA lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane na Portalu. Zarówno Portal jako całość jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.). 
  3. Użytkownicy Portalu mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych na Portalu wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
  4. Na Portalu mogą być prezentowane również linki lub materiały zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez te podmioty. PayTel SA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów.