best relojes de imitacion on the for the consistent expansion.

https://fr.buywatches.is/ from china.
just the right planning in control, your thoughts not to mention cardiovascular can be described as importance of best repliche rolex review.
swiss fake-watches triumphs are generally inspiring.
Teleserwis:
Telefon: 801 090 108,
dla telefonów komórkowych:
+48 18 521 18 00

            

Właściciel

SIBS jest jednym z głównych europejskich procesorów działającym od ponad 30 lat, który oferuje ponad 300 milionom użytkowników najnowocześniejsze, niezawodne i bezpieczne usługi finansowe a w szczególności usługi w zakresie płatności. Spółka obsługuje rocznie trzy miliardy transakcji finansowych w Europie i Afryce o wartości ponad 4,5 biliona euro; odgrywa znacząca rolę w produkcji i personalizacji kart oraz posiada duże doświadczenie w outsourcingu procesów biznesowych usług finansowych. Na rynku polskim SIBS działa od  2008 roku i świadczy usługi zarządzania siecią bankomatów, certyfikacji terminali, przetwarzania oraz switchowania transakcji, zapobiegania oszustwom i monitoringu transakcji.

30 czerwca 2021 roku Grupa SIBS stała się 100% akcjonariuszem PayTel, wzmacniając swoją obecność na polskim rynku i rozszerzając zakres usług płatniczych oferowanych w Europie. 


 

Zmiany w KRS

2020-02-19   -  wpis strony internetowej do danych Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

2020-07-30  -  zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu PayTel S.A.

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą PayTel SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Żwirki i Wigury 14 , 02 – 092 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.00.