Teleserwis:
Telefon: 801 090 108,
dla telefonów komórkowych:
+48 18 521 18 00

PIN Pad PayTel z kasą Novitus Next 6 miesięcy bez czynszu

2018-01-12

Funkcjonalność kasy Novitus Next umożliwia szybką i bezproblemową integrację kasy z PIN Padem IPP320 firmy Paytel do realizacji szybkich i bezpiecznych transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi. Teraz dla wszystkich nabywców kasy fiskalnej Next dajemy możliwość bezpłatnego najmu PIN Pada na okres 6 miesięcy.

Warunki promocji "PIN Pad PayTel IPP320 z Novitus Next bez opłat na 6 miesięcy":

  1. Okres promocji wynosi 6 miesięcy począwszy od 1.12.2017 do 31.05.2018
  2. W okresie Promocji nabywca kasy Novitus Next posiadający niniejszy Certyfikat, ma prawo do zawarcia z firmą PayTel umowy najmu PIN Pada IPP320 na warunkach Promocji, zgodnie z którymi nie ponosi opłat czynszu najmu urządzeń przez okres pierwszych 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
  3. Zawarcie umowy najmu PIN Pada i jego instalacja w ramach niniejszej promocji musi nastąpić nie później niż od końca czerwca 2018 roku.
  4. Prowizja od transakcji płatniczych zostanie określona przez PayTel w trakcie podpisywania stosownych umów z PayTel.
  5. Ninieszy Certyfikat nie jest ofertą w rozumienia art. 66§1 Kodeksu Cywilnego. PayTel gwarantuje zawarcie umowy najmu PIN Pada bez pobierania czynszu najmu przez okres 6 miesięcy jedynie w stosunku do firm, które nie są wyłączone przez PayTel z obrotu VISA i Mastercard oraz nie znajdują się na liście branż zakazanych. PayTel może także odmówić zawarcia umowy na podstawie jego własnych wewnętrznych przepisów i regulaminów. W takim przypadku Certyfikat traci ważność, a nabywcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Compani PayTel.
  6. Certyfikat niniejszy uprawnia do zawarcia odrębnej umowy na PIN PAd i nie ma wpływu na konieczność zawarcia innych umów usługowych ani na dotychczas istniejące zobowiązania wynikające z odrębnych umów z PayTel S.A.
  7. Realizacja Promocji jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanego Partnera firmy Comp, który sprzedaje w ramach promocji kasę Next, jednocześnie jest autoryzowanym Partnerem firmy PayTel.

W zakresie pytań dotyczących realizacji certyfikatu przez firmę PayTel należy kontaktować się z Departamentem Sprzedaży w Sieci Dealerskiej pod numerami +48 18 521 18 03 ...07.