Teleserwis:
Telefon: 801 090 108,
dla telefonów komórkowych:
+48 18 521 18 00

Cash Back

Przyjazny przewodnik po usłudze:

11Cash Back to usługa, dzięki której punkt sprzedaży zyska wiele korzyści:
- Cash Back pozwala wypłacać gotówkę klientom dokonującym płatności kartą płatniczą.
- Dzięki Cash Back możliwe jest zmniejszenie kosztów sklepu związanych z obsługą gotówki: liczeniem, transportem czy wpłatami do banku.
- Cash Back może przyczynić się do wzrostu lojalności klientów, a tym samym zwiększenia obrotów, poprzez zaoferowanie wygodnego rozwiązania niedostępnego u konkurencji. 
10Pokaż, że korzystasz z Cash Back:
- Symbol usługi Cash Back warto umieścić w widocznym miejscu, na przykład przy głównym wejściu.
- Symbol powinien także widnieć przy kasach, czyli w miejscu dokonywania płatności. Decyzja o skorzystaniu z Cash Back ma często charakter impulsywny. 
9Ważne informacje dotyczące usługi Cash Back:
- Klient może wypłacić gotówkę korzystając z usługi Cash Back tylko wtedy, gdy dany bank umożliwia korzystanie z tej usługi. Nie należy odgadywać, czy karta klienta pozwala na korzystanie z cash back, tylko rozpocząć obsługę karty za pomocą terminala i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
- Gotówkę można wypłacać tylko tym klientom, którzy dokonują zakupu korzystając z karty płatniczej.
- Wypłacana kwota nie może przekroczyć maksymalnej kwoty dozwolonej w ramach usługi Cash Back.
- Kwotę zakupu i kwotę wypłacanej gotówki należy wprowadzić osobno.
- Terminal wyświetli informację o tym, czy zakupy z usługą Cash Back zostały zatwierdzone. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
- Większość terminali automatycznie uzyskuje autoryzację na kwotę zakupów z usługą Cash Back.
8Jak dokonywać wypłat w ramach usługi Cash Back:
- W zależności od typu urządzeń dostępnych w punkcie sprzedaży, kartę obsługuje klient albo sprzedawca.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Ważne, by osobno wprowadzić kwotę zakupu oraz kwotę wypłacanej gotówki.
- Kartę chipową wsuwa do czytnika sprzedawca albo klient.
- Następnie klient wprowadza kod PIN lub podpisuje wydruk z terminala. Po podpisaniu wydruku należy porównać podpis złożony przez klienta ze wzorem podpisu na karcie.
- Po wyświetleniu odpowiedniego komunikat należy wyjąć kartę z czytnika. Trzeba upewnić się, czy po zakończeniu transakcji klient otrzymał swoje potwierdzenie, kartę i gotówkę. Przed przekazaniem potwierdzenia klientowi można postawić parafkę przy kwocie gotówki wypłacanej w ramach usługi Cash Back. Może to być przydatne w przypadku ewentualnego sporu.
7Odrzucone transakcje – dlaczego mogą się pojawić?
Odrzucone transakcje mogą się pojawić z kilku powodów. Oto one:
- Klient ma niewystarczającą ilość środków na koncie.
- Karta jest zablokowana, gdyż została zgłoszona jako zgubiona lub skradziona.
- Bank klienta nie umożliwia korzystania z usługi Cash Back.
- Żądana kwota gotówki, która miała zostać wypłacona, przekracza limit w ramach usługi Cash Back.
- Kwocie wypłacanej gotówki nie towarzyszy kwota zakupu. 
5Korzyści dla sklepu / punktu sprzedaży:
- Niższe koszty – możesz zredukować koszty związane z przetrzymywaniem i logistyką pieniądza w postaci gotówkowej.
- Zwiększenie obrotów – aby wypłacić gotówkę, klient musi dokonać zakupu.
- Bezpieczeństwo – nie musisz chodzić z gotówką do banku.
- Lojalność – klient chętniej odwiedza punkt, w którym skorzysta z kilku usług podczas jednej wizyty.