best relojes de imitacion on the for the consistent expansion.

https://fr.buywatches.is/ from china.
just the right planning in control, your thoughts not to mention cardiovascular can be described as importance of best repliche rolex review.
swiss fake-watches triumphs are generally inspiring.
Teleserwis:
Telefon: 801 090 108,
dla telefonów komórkowych:
+48 18 521 18 00

FAQ

VERIFONE

ePAY
Zmiana godziny wydruku Rozliczenia aplikacji ePay

Terminal raz dziennie dokonuje rozliczenia aplikacji co skutkuje wydrukiem "Raportu Transakcyjnego" jest to proces cykliczny (co 24 godziny) mający na celu przesłanie wszystkich transakcji od ostatniego rozliczenia. Jeśli posiadacz terminala uważa, iż godzina wydruku "Raportu Transakcyjnego" jest nieodpowiednia (np. w środku godzin pracy):

 1. Może wprowadzić zmianę sam, poprzez jednorazowe, ręczne wykonanie "Raportu Transakcyjnego" o godzinie, o której "Raport Transakcyjny" ma się drukować.
 2. Należy na terminalu wybrać klawisz czerwony przypisany do poziomu ADMIN, następnie RAPORT TRANSAKCYJNY wprowadzić 1234 i zatwierdzić klawiszem zielonym dwukrotnie.
Komunikat "Wykonaj raport transakcyjny!"

W sytuacji, gdy terminal będzie wyłączony lub nie będzie miał dostępu do sieci nie przekaże danych do systemu i transakcje, które pozostały na terminalu nie zostaną rozliczone.

Jeżeli terminal nie wykonał takiego rozliczenia to po wejściu w aplikację ePAY, będzie je wymuszał komunikatem "Wykonaj raport transakcyjny!" będzie można dokonać sprzedaży dopiero wówczas, gdy zostanie wykonany "Raport Transakcyjny".

Należy na terminalu wybrać klawisz czerwony przypisany do poziomu ADMIN, następnie RAPORT TRANSAKCYJNY wprowadzić 1234 i zatwierdzić klawiszem zielonym dwukrotnie.

UWAGA! Każde ręczne rozliczenie w sytuacji gdy terminal o to nie prosi, skutkuje zmianą godziny wydruku rozliczenia.

Nie zatwierdzenie poprawności podpisu posiadacza karty podczas transakcji kartą na podpis skutkuje odrzuceniem transakcji

Jeżeli podczas transakcji "kartą płatniczą na podpis" osoba obsługująca nie potwierdzi na terminalu przy komunikacie "CZY PODPIS ZGODNY?" poprawności podpisu Klienta lub nie podejmie żadnej decyzji w ciągu około 300 sekund, to transakcja zostanie automatycznie anulowana.

 1. W takich przypadkach, gdy transakcja zostanie odrzucona, a Klienta już nie będzie w punkcie, można złożyć reklamacją wysyłając mail z opisem sytuacji na adres Teleserwis|paytel.pl| target="_blank"|Teleserwis|paytel.pl w załączeniu umieszczając kopię sprzedawcy i wydruk odmowy.

UWAGA – transakcja nie może być starsza niż 3 miesiące.

Zwrot środków na kartę

Zwrot środków na kartę jest możliwy poprzez wybranie klawisza zielonego przypisanego do poziomu MENU, następnie pozycji ZWROT w odniesieniu do Sprzedaży.

Pamiętać należy o kilku zasadach:

 • Zwrot dokonujemy tylko i wyłącznie na kartę, z której pieniądze zostały pobrane (częściowo zamaskowany numer karty widnieje na potwierdzeniu ************XXXX).
 • Kwota zwrotu nie może przekraczać kwoty obciążenia karty z tytułu tej transakcji.
Powrót ekranu głównego PAYTEL

Powrót do ekranu głównego jest możliwy po wciśnięciu klawisza czerwonego.

Jeśli posiadacz terminala nie jest pewien, czy transakcja została dokonana poprawnie

Posiadacz terminala, który ma podejrzenie, co do poprawności transakcji powinien skontaktować się bez zbędnej zwłoki z Teleserwisem.

Powyższe działanie powinno się wykonać w obecności posiadacza karty. Pracownik Teleserwisu poinformuje czy transakcja została zrealizowana poprawnie a w przypadku jakichkolwiek błędów pokieruje osobę obsługującą terminal co należy wykonać.

Uwaga! Przed wyjaśnieniem wątpliwości nie zalecane jest realizowanie na terminalu innych działań.

FAKTURY (eBill)
Kod nierozpoznawalny

W momencie wystąpienia takiego komunikatu na terminalu kasjer powinien sprawdzić, czy faktura VAT jest czytelna, czy komunikat występuje także przy innych zaczytywanych kodach kreskowych.

 • Jeżeli problem się powtarza to osoba obsługująca terminal powinna skontaktować się z Teleserwisem.
 • Szczegóły postępowania podczas nieczytelnego kodu zawarte w ‘Instrukcji obsługi aplikacji Faktury’ w punkcie 1.2.5.
Wprowadzanie ręczne niedozwolone

Osoba obsługująca terminal powinna skontaktować się z Teleserwisem.

Telekarty
Reklamację na doładowanie (eVoucher)

Reklamacja jest możliwa tylko i wyłącznie na obowiązującym formularzu  reklamacyjnym który należy przesłać wraz z załączonymi pokwitowaniami potwierdzającymi transakcję na adres email, faksem lub pocztą tradycyjną na adres Teleserwisu.

ODMOWA TRANSAKCJI, SYSTEM ODRZUCIŁ TRANSAKCJE

Odmowa transakcji może mieć kilka powodów:

 • blokada na Telekarty – taka sytuacja może mieć miejsce w sytuacji kiedy Agent nie opłacił faktury w wyznaczonym terminie,
 • złe godziny otwarcia sklepu – aplikacja ze względów bezpieczeństwa wprowadzone ma godziny otwarcia punktu handlowego, poza tymi godzinami aplikacja nie przyjmie transakcji;
 • pracownik punktu handlowego używa niewłaściwej karty do uwierzytelnienia transakcji – do aplikacji Telekarty punkt handlowy otrzymuje kartę uwierzytelniającą transakcję, niewłaściwe użycie lub użycie złej karty skutkuje odrzuceniem transakcji; wyniku zastosowania procedur bezpieczeństwa,
 • przekroczenie limitu sprzedaży – patrz punkt poniżej „Zablokowana aplikacja Telekarty”.

 

Posiadacz terminala posiadający wątpliwości może skontaktować się z Teleserwisem.

Zablokowana aplikacja eVoucher (doładowania np. telefonów)

Blokada może być spowodowana wykorzystaniem limitu na wygenerowanie doładowań (cykl rozliczeniowy jest tygodniowy od czwartku do środy), jeśli blokada nie wynika z wykorzystania limitu należy skontaktować się z Teleserwisem.

Komunikat BRAK AKTYWNYCH PRODUKTÓW na aplikacji Telekart

Gdy na terminalu pojawi się w/w komunikat może to być spowodowane niepoprawnym pobraniem aktualizacji przez terminal, w takiej sytuacji należy odłączyć terminal od prądu, odczekać 2 min i podłączyć terminal ponownie do prądu. Jeśli sytuacja się powtórzy należy skontaktować się z Teleserwisem.

Widniejące na wydruku Rozliczenia Telekart transakcje TEST

Dbając o jak najwyższy poziom usług mogą się Państwo spotkać z w/w wydrukiem, który jest wynikiem testu aplikacji Telekart. Transakcja taka nie obciąża Państwa rachunku.

Niewłaściwe działanie aplikacji (np. wskazuje komunikaty błędów, aplikacja nie opowiada)

Osoba obsługująca terminal powinna niezwłocznie skontaktować się z Teleserwisem i przedstawić anormalne działanie urządzenia.

ePBack
Sklep zamknięty, spróbuj w godzinach otwarcia - Komunikat na terminalu

Aplikacja ze względów bezpieczeństwa wprowadzone ma godziny otwarcia punktu handlowego, poza tymi godzinami aplikacja nie przyjmie transakcji. Jeśli podane godziny są niewłaściwe lub się zmieniły należy skontaktować się z Teleserwisem.

INGENICO

ePAY
Komunikat ‘PROSZĘ WYKONAĆ WYSYŁKĘ’

Posiadacz terminala, który widzi w/w komunikat, ma podejrzenie, iż „Zamknięcie Dnia” nie zostało zrealizowane lub z innych powodów zmuszony jest dokonać rozliczenia (np. serwisowych) musi zrobić to ręcznie.  Należy na terminalu wybrać „żółty klawisz” następnie wybrać 1234, nacisnąć „zielony klawisz” i wybrać Zamknięcie Dnia.

Uwaga! Jeśli w/w komunikat widnieje na terminalu a użytkownik nie wykona rozliczenia, terminal nie przyjmie innych transakcji.

Zmiana godziny raportu Zamknięcia Dnia
 • Należy na terminalu o godzinie, która ma być godziną rozliczenia wybrać pozycję Zamknięcie Dnia.
 • Terminal raz dziennie dokonuje „Rozliczenia” jest to proces cykliczny (co 24 godziny) mający na celu przesłanie wszystkich transakcji od ostatniego Rozliczenia.  Jeśli posiadacz terminala uważa, iż godzina Rozliczenia jest nieodpowiednia (np. w środku godzin pracy) może ją zmienić. W takiej sytuacji należy nacisnąć „żółty klawisz” następnie wybrać 1234, nacisnąć „zielony klawisz” i wybrać Zamknięcie Dnia. Ręczne  zamknięcie dnia zmienia godzinę rozliczenia.
Zwrot środków na kartę

Zwrot środków na kartę jest możliwy poprzez wybranie klawisza F, następnie aplikacji ePAY i pozycji ZWROT, którą zatwierdzamy klawiszem zielonym.

Pamiętać należy o kilku zasadach:

 • Zwrot dokonujemy tylko i wyłącznie na kartę, z której pieniądze zostały pobrane (częściowo zamaskowany numer karty widnieje na potwierdzeniu),
 • Kwota zwrotu nie może przekraczać kwoty obciążenia karty z tytułu tej transakcji,
 • Szczegóły obsługi funkcji zwrotu na terminalu zawarte są w ‘Instukcji obsługi terminala i aplikacji’ w punkcie 3. Aplikacja ePAY [strzałka 9].
Nie zatwierdzenie zgodności podpisu podczas transakcji skutkuje odrzuceniem transakcji

Jeżeli podczas transakcji kartą płatniczą na podpis osoba obsługująca nie potwierdzi na terminalu przy komunikacie "CZY PODPIS ZGODNY?" poprawności podpisu Klienta lub nie podejmie żadnej decyzji w określonym czasie, to transakcja zostanie automatycznie anulowana.

W takich przypadkach, gdy transakcja zostanie odrzucona, a Klienta już nie będzie w punkcie, można złożyć reklamację wysyłając mail z opisem sytuacji na adres Teleserwis|paytel.pl| |Teleserwis|paytel.pl w załączeniu umieszczając kopię sprzedawcy i wydruk odmowy.

UWAGA – transakcja nie może być starsza niż 3 miesiące.

Kopia wydruku potwierdzenia transakcji

W sytuacji, gdy urządzenie nie wygenerowało kopii potwierdzenia (np. brak papieru lub zacięcie papieru w drukarce) osoba obsługująca terminal może wygenerować duplikat potwierdzenia.  Należy na terminalu wybrać „żółty klawisz” następnie wybrać  1234, wcisnąć „zielony klawisz” i wybrać Kopia Wydruku, następnie należy wprowadzić numer transakcji. W przypadku, gdy terminal nie wydrukował ani potwierdzenia transakcji ani kopii dla klienta należy wybrać w/w kombinację, aplikacja domyślnie podstawia numer ostatniej wykonanej transakcji na danym urządzeniu. Zaleca się w takim przypadku wygenerowanie dwóch kopii dla każdej ze stron.

Uwaga 1 - Należy pamiętać, że możliwość wydrukowania kopii jest tylko i wyłącznie przed rozliczeniem transakcji (raport Zamknięciem Dnia).

Uwaga 2 - Nie ma możliwości wykonania kopii nieudanego wydruku zamknięcia dnia.

Jak zrestartować terminal?

By zrestartować terminal należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać klawisze „Żółty” + „ . ”

Błędny kod sklepu

Jeśli na terminalu pojawia się komunikat „Błędny kod sklepu” należy niezwłocznie powiadomić Teleserwis.

Błąd klucza roboczego

Jeśli na terminalu pojawia się komunikat „Błąd klucza roboczego” należy niezwłocznie powiadomić Teleserwis.

Mimo funkcji napiwku transakcja przechodzi i nie wyświetla się Opcja NAPIWEK

Ze względów bezpieczeństwa osoba obsługująca terminal przyjmując transakcję z opcją Napiwek nie może realizować transakcji zbliżeniowo.

Wychodzą czyste wydruki z terminala

Czyste wydruki z terminala mogą wynikać z kilku powodów:

 • Bardzo rzadkim przypadkiem jest uszkodzona drukarka (należy sprawdzić wcześniej poniższe punkty), w takiej sytuacji konieczny jest kontakt z Teleserwisem.
 • Rolka z papieru termo-aktywnego może być włożona odwrotnie (prostym sprawdzeniem papieru jest dynamiczne przejechanie paznokciem po powierzchni papieru, w sytuacji, gdy mamy do czynienia z papierem termo-aktywnym w miejscu przeciągnięcia paznokcia pozostanie czarna smuga).
 • Rolki zainstalowane w terminalu muszą być wykonane z papieru termo-aktywnego;

 

UWAGA! Zaleca się wykorzystywanie papieru lepszej, jakości (nie najtańszy), strona termo-aktywna papierów droższych jest trwalsza i wydruki na niej są wyraźniejsze.

Nie wychodzą wydruki mimo dźwięku drukowania
 •  uszkodzony wałek przy mechanizmie drukującym, niski poziom naładowania baterii w terminal
 • Niewychodzące wydruki z terminala przy jednoczesnym dźwięku drukarki mogą być spowodowane:
  • Wyczerpaniem się rolki w terminalu.
  • Sklejona rolka – przed włożeniem nowej rolki należy ją rozerwać by fragment papieru z resztkami kleju był poza urządzeniem. Po zamknięciu klapki od rolki papieru należy oderwać nadmiar papieru (jak przy odrywaniu potwierdzeń z transakcji).
  • Niski poziom baterii (w przypadku terminali mobilnych) – należy naładować terminal i zweryfikować czy sytuacja się powtarza.
  • Uszkodzenie wałka przy mechanizmie wydruku – sytuacja niebywale rzadka. Należy sprawdzić powyższe punkty. Jeśli mamy do czynienia z uszkodzeniem należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie  Teleserwis.
PEKAO SA
Zmiana godziny Zamknięcia Dnia

Proces Zamknięcia Dnia jest cyklicznym (co 24 godziny) działaniem mającym na celu rozliczenie przyjętych na urządzenie transakcji. Jeśli posiadacz terminala chce zmienić godzinę Zamknięcia Dnia (np. proces jest w środku dnia pracy i utrudnia funkcjonowanie punktu handlowego) konieczne jest kontakt z Teleserwisem.

Kopia wydruku

Jeśli potrzebna jest kopia (np. zacięty papier lub skończona rolka) posiadacz terminala ma możliwość wygenerowania potwierdzenie transakcji wybierając w MENU pole ADMINISTRACJA a następnie wybiera KOPII (możliwe jest wygenerowanie duplikatu tylko ostatniej transakcji).

Jeśli klient nie jest pewien, czy transakcja przeszła poprawnie.

W celu upewnienia się o poprawności transakcji klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Banku Pekao SA  (Infolinia 801 365 999 dla telefonów komórkowych 42 683 83 65)

Wymuszenie Raportu transakcyjnego

Ręczne wygenerowanie Raportu Transakcyjnego jest możliwe. Należy wybrać pozycję MENU, następnie PEKAO SA, wcisnąć klawiszŻÓŁTY, wybrać pozycję RAPORT TRANSAKCYJNY, aplikacja poprosi o hasło. W razie wątpliwości lub utraty hasła proszę o kontakt z Teleserwisem.

Zwrot robimy tylko i wyłącznie na kartę, którą była dokonywana transakcja

Zwrot środków na kartę jest możliwy po wejściu w aplikację PEKAO SA i naciśnięcie klawisza Zielonego ‘OK’, po wybraniu pozycji ZWROTnależy postępować zgodnie z komunikatami na terminalu.  

Należy pamiętać o kilku zasadach:

 • Zwrot dokonujemy tylko i wyłącznie na kartę, z której pieniądze zostały pobrane (częściowo zamaskowany numer karty widnieje na potwierdzeniu).
 • Kwota zwrotu nie może przekraczać kwoty obciążenia karty z tytułu tej transakcji.
Podświetlenie PinPad-a

Wyświetlacz urządzenia peryferyjnego jakim jest PinPad podświetla się tylko w momencie gdy terminal do którego jest podłączony zalogowany jest do aplikacji PEKAO.

Błędny certyfikat SSL

Jeśli pojawi się powyższy komunikat należy skontaktować się z Teleserwisem.

Transakcja niedozwolona

Jeśli pojawi się powyższy komunikat należy skontaktować się z Teleserwisem.

eVoucher
Reklamację na doładowanie (eVoucher)

Reklamacja jest możliwa tylko i wyłącznie na obowiązującym formularzu reklamacyjnym który należy przesłać na adres email, faksem lub pocztą tradycyjną ma Teleserwis.

ODMOWA TRANSAKCJI, SYSTEM ODRZUCIŁ TRANSAKCJE

Odmowa transakcji może mieć kilka powodów:

 • blokada na eVoucher – taka sytuacja może mieć miejsce w wyniku zastosowania procedur bezpieczeństwa.
 • złe godziny otwarcia sklepu – aplikacja ze względów bezpieczeństwa wprowadzone ma godziny otwarcia punktu handlowego, poza tymi godzinami aplikacja nie przyjmie transakcji;
 • pracownik punktu handlowego używa niewłaściwej karty do uwierzytelnienia transakcji – do aplikacji eVoucher punkt handlowy otrzymuje kartę uwierzytelniającą transakcję, niewłaściwe użycie lub użycie złej karty skutkuje odrzuceniem transakcji;
 • przekroczenie limitu sprzedaży – patrz punkt poniżej „Zablokowana aplikacja eVoucher”;

 

Posiadacz terminala w razie wątpliwości zawsze ma możliwość skontaktowania się z Teleserwisem.

ZADZOWŃ DO PAYTEL(przekroczony limit sprzedaży, przeciąga niewłaściwą kartą, złe godziny otwarcia sklepu, blokada na eV)

Zablokowana aplikacja eVoucher (doładowania np. telefonów)

Blokada może być spowodowana wykorzystaniem limitu na wygenerowanie doładowań (cykl rozliczeniowy jest tygodniowy od czwartku do środy), jeśli blokada nie wynika z wykorzystania limitu należy skontaktować się z Teleserwisem.

Komunikat BRAK AKTYWNYCH PRODUKTÓW na aplikacji eVoucher

Gdy na terminalu pojawi się w/w komunikat może to być spowodowane niepoprawnym pobraniem aktualizacji przez terminal, w takiej sytuacji należy odłączyć terminal od prądu, odczekać 5 sekund i podłączyć terminal ponownie do prądu. Jeśli sytuacja się powtórzy należy skontaktować się z Teleserwisem.

Widniejące na wydruku Rozliczenia Telekart transakcje TEST

Dbając o jak najwyższy poziom usług mogą się Państwo spotkać z w/w wydrukiem który jest wynikiem testu aplikacji Telekart. Transakcja taka nie obciąża rachunku klienta.

Błąd podczas unieważnienia

Jeśli pojawi się powyższy komunikat należy skontaktować się z Teleserwisem

Doładowania firmy CEL-R [Sprint], ICP [PAYZONE]

Reklamację  na doładowanie, które jest od firmy innej niż PayTel Agent składa u dostawcy usługi. W celu  uzyskania informacji w jaki sposób reklamacja ma zostać złożona, proszę o kontakt pod wskazanymi numerami.
Dostawca CEL-R [Sprint] – +48 89 522 12 12
Dostawca ICP [PAYZONE] – +48 22 337 83 37

Uwaga! Reklamacje rozpatrywane zgodnie z regulaminem danego dostawcy.

System lojalnościowy
Zła odpowiedź

Jeśli pojawi się powyższy komunikat należy skontaktować się z Teleserwisem.

Zapomniałem hasła w terminalu

Użytkownik terminala, który zapomniał hasła powinien skontaktować się z Teleserwisem. PayTel SA w celu uzyskania dostępu.

DOKUMENTY

Jak zmienić nagłówek wydruku na terminalu? (Oświadczenie Zmiana Danych Punktu)

Dla umów zawartych pomiędzy PayTel, mBank a Kontrahentem (umowy trójstronne) konieczny będzie wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z Teleserwisem, w celu sporządzenia odpowiednich dokumentów. Dane kontaktowe.


Dla umów zawartych pomiędzy PayTel, a Kontrahentem (umowy dwustronne, zawierające zał. 3 Kartę Kontrahenta z pełnymi danymi firmy), dedykowane jest poniższe Oświadczenie Zmiana Danych Kontrahenta
Pobierz i wydrukuj oświadczenie - LINK

Przykład wypełnionego Oświadczenia znajdziesz poniżej

W Oświadczeniu:

 • W nagłówku, w polu do tego przeznaczonym, wpisz nr umowy, której dotyczy zmiana
 • W polu Kontrahent wpisz NIP oraz aktualną nazwę firmy (zgodną z CEIDG/KRS – jeśli zostanie wpisana inna nazwa niż była podana w umowie, to teraz będzie zaktualizowana - również na fakturach);
 • W polu Dane osób reprezentujących Kontrahenta wpisz:
  • Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Kontrahenta;
   • Obywatelstwo, w przypadku innego niż polskie;
   • W przypadku spółki cywilnej – NIP każdego uprawnionego do reprezentowania Kontrahenta członka spółki;
   • Nr PESEL (w przypadku braku PESEL datę urodzenia i państwo urodzenia) oraz nr dowodu osobistego/paszportu osoby/osób reprezentującej/ych Kontrahenta;
 • Adres:
  • Należy wpisać dane punktu, którego zmiana ma dotyczyć: NAZWĘ I ADRES
 • Nowe dane:
  • Należy wpisać kompletne dane punktu. Konieczne jest, aby dane, które nie uległy zmianie, także zostały podane w poniższym polu i pokrywały się z tymi, które zostały podane w podpisanej umowie. Oznacza to, iż w momencie zmiany adresu punktu, prosimy wpisać nowy adres oraz pozostałe, aktualne dane punktu (pełna nazwa punktu, telefon kontaktowy, godziny pracy punktu).
 • Podpis:
  • Wzór podpisu powinien być zgodny z tym, który widnieje na umowie.


Jeśli nie masz pewności, jakie dane powinny zostać wpisane do Załącznika nr 2 skontaktuj się z naszym Teleserwisem.

Wypełnione dokumenty prosimy wysłać na poniższy adres:
PayTel S.A.
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

Jak zmienić własne dane (Oświadczenie Zmiana Danych Kontrahenta)

Dla umów zawartych pomiędzy PayTel, mBank a Kontrahentem (umowy trójstronne) konieczny będzie wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z Teleserwisem, w celu sporządzenia odpowiednich dokumentów. Dane kontaktowe.


Dla umów zawartych pomiędzy PayTel, a Kontrahentem (umowy dwustronne, zawierające zał. 3 Kartę Kontrahenta z pełnymi danymi firmy), dedykowane jest poniższe Oświadczenie Zmiana Danych Kontrahenta
Pobierz i wydrukuj oświadczenie - LINK

Przykład wypełnionego Oświadczenia znajdziesz poniżej

W Oświadczeniu:

 • W nagłówku, w polu do tego przeznaczonym, wpisz nr umowy, której dotyczy zmiana
 • W polu Kontrahent wpisz NIP oraz aktualną nazwę firmy (zgodną z CEIDG/KRS – jeśli zostanie wpisana inna nazwa niż była podana w umowie, to teraz będzie zaktualizowana - również na fakturach);
 • W polu Dane osób reprezentujących Kontrahenta wpisz:
  • Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Kontrahenta;
   • Nr PESEL (w przypadku braku PESEL datę urodzenia i państwo urodzenia) oraz nr dowodu osobistego/paszportu osoby/osób reprezentującej/ych Kontrahenta;
   • W przypadku spółki cywilnej – NIP każdego uprawnionego
    do reprezentowania Kontrahenta członka spółki;
   • Obywatelstwo, w przypadku innego niż polskie;
 • W oświadczeniu uzupełnij tylko te pole/a Nowe dane, które ulega/ją zmianie. Przykładowo, jeśli zmianie ulega jedynie Numer rachunku płatniczego Kontrahenta wpisz wyłącznie nowy numer rachunku;
 • Podpis:
  • Wzór podpisu powinien być zgodny z tym, który widnieje na umowie.


Wypełnione dokumenty prosimy wysłać na poniższy adres:
PayTel S.A.
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

Jak zmienić adres korespondencyjny? (Oświadczenie Zmiana Danych Kontrahenta)

Dla umów zawartych pomiędzy PayTel, mBank a Kontrahentem (umowy trójstronne) konieczny będzie wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z Teleserwisem, w celu sporządzenia odpowiednich dokumentów. Dane kontaktowe.


Dla umów zawartych pomiędzy PayTel, a Kontrahentem (umowy dwustronne, zawierające zał. 3 Kartę Kontrahenta z pełnymi danymi firmy), dedykowane jest poniższe Oświadczenie Zmiana Danych Kontrahenta
Pobierz i wydrukuj oświadczenie - LINK

Przykład wypełnionego Oświadczenia znajdziesz poniżej

W Oświadczeniu:

 • W nagłówku, w polu do tego przeznaczonym, wpisz nr umowy, której dotyczy zmiana;
 • W polu Kontrahent wpisz NIP oraz aktualną nazwę firmy (zgodną z CEIDG/KRS – jeśli zostanie wpisana inna nazwa niż była podana w umowie, to teraz będzie zaktualizowana - również na fakturach);
 • W polu Dane osób reprezentujących Kontrahenta wpisz:
  • Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Kontrahenta;
   • Nr PESEL (w przypadku braku PESEL datę urodzenia i państwo urodzenia) oraz nr dowodu osobistego/paszportu osoby/osób reprezentującej/ych Kontrahenta;
   • W przypadku spółki cywilnej – NIP każdego uprawnionego
    do reprezentowania Kontrahenta członka spółki;
   • Obywatelstwo, w przypadku innego niż polskie;
 • W polu Adres korespondencyjny Kontrahenta wpisz aktualny adres, na który powinna być kierowana wszelka korespondencja;
 • Podpis:
  • Wzór podpisu powinien być zgodny z tym, który widnieje na umowie.


Wypełnione dokumenty prosimy wysłać na poniższy adres:
PayTel S.A.
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

Jak zmienić adres siedziby firmy oraz dane do faktury? (Oświadczenie Zmiana Danych Kontrahenta)

Dla umów zawartych pomiędzy PayTel, mBank a Kontrahentem (umowy trójstronne) konieczny będzie wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z Teleserwisem, w celu sporządzenia odpowiednich dokumentów. Dane kontaktowe.


Dla umów zawartych pomiędzy PayTel, a Kontrahentem (umowy dwustronne, zawierające zał. 3 Kartę Kontrahenta z pełnymi danymi firmy), dedykowane jest poniższe Oświadczenie Zmiana Danych Kontrahenta
Pobierz i wydrukuj oświadczenie - LINK

Przykład wypełnionego Oświadczenia znajdziesz poniżej

W Oświadczeniu:

 • W nagłówku, w polu do tego przeznaczonym, wpisz nr umowy, której dotyczy zmiana
 • W polu Kontrahent wpisz NIP oraz aktualną nazwę firmy (zgodną z CEIDG/KRS – jeśli zostanie wpisana inna nazwa niż była podana w umowie, to teraz będzie zaktualizowana - również na fakturach);
 • W polu Dane osób reprezentujących Kontrahenta wpisz:
  • Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Kontrahenta;
   • Nr PESEL (w przypadku braku PESEL datę urodzenia i państwo urodzenia) oraz nr dowodu osobistego/paszportu osoby/osób reprezentującej/ych Kontrahenta;
   • W przypadku spółki cywilnej – NIP każdego uprawnionego
    do reprezentowania Kontrahenta członka spółki;
   • Obywatelstwo, w przypadku innego niż polskie;
 • W polu Adres siedziby/głównego miejsca prowadzenia działalności Kontrahenta, dane do faktury wpisz aktualny adres siedziby Firmy;
  • Jeśli chcesz równocześnie zmienić adres, w którym zainstalowany jest terminal przejdź do: LINK
 • Podpis:
  • Wzór podpisu powinien być zgodny z tym, który widnieje na umowie.


Wypełnione dokumenty prosimy wysłać na poniższy adres:
PayTel S.A.
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

Jak zmienić dane punktu w którym jest terminal?

Dla umów zawartych pomiędzy PayTel, mBank a Kontrahentem (umowy trójstronne) konieczny będzie wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z Teleserwisem, w celu sporządzenia odpowiednich dokumentów. Dane kontaktowe.


Dla umów zawartych pomiędzy PayTel, a Kontrahentem (umowy dwustronne, zawierające zał. 3 Kartę Kontrahenta z pełnymi danymi firmy), dedykowane jest poniższe Oświadczenie Zmiana Danych Kontrahenta
Pobierz i wydrukuj oświadczenie - LINK

Przykład wypełnionego Oświadczenia znajdziesz poniżej

W Oświadczeniu:

 • W nagłówku, w polu do tego przeznaczonym, wpisz nr umowy, której dotyczy zmiana
 • W polu Kontrahent wpisz NIP oraz aktualną nazwę firmy (zgodną z CEIDG/KRS – jeśli zostanie wpisana inna nazwa niż była podana w umowie, to teraz będzie zaktualizowana - również na fakturach);
 • W polu Dane osób reprezentujących Kontrahenta wpisz:
  • Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Kontrahenta;
   • Nr PESEL (w przypadku braku PESEL datę urodzenia i państwo urodzenia) oraz nr dowodu osobistego/paszportu osoby/osób reprezentującej/ych Kontrahenta;
   • W przypadku spółki cywilnej – NIP każdego uprawnionego do reprezentowania Kontrahenta członka spółki;
   • Obywatelstwo, w przypadku innego niż polskie;
 • Adres:
  • Należy wpisać dane punktu, którego zmiana ma dotyczyć: NAZWĘ I ADRES
 • Nowe dane:
  • Należy wpisać kompletne dane punktu. Konieczne jest, aby dane, które nie uległy zmianie, także zostały podane w poniższym polu i pokrywały się z tymi, które zostały podane w podpisanej umowie. Oznacza to, iż w momencie zmiany adresu punktu, prosimy wpisać nowy adres oraz pozostałe, aktualne dane punktu (pełna nazwa punktu, telefon kontaktowy, godziny pracy punktu).
 • Podpis:
  • Wzór podpisu powinien być zgodny z tym, który widnieje na umowie.


Jeśli nie masz pewności, jakie dane powinny zostać wpisane do Załącznika nr 2 skontaktuj się z naszym Teleserwisem.

Wypełnione dokumenty prosimy wysłać na poniższy adres:
PayTel S.A.
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

Jak zmienić adres mailowy? (Oświadczenie Zmiana Danych Kontrahenta)

Dla umów zawartych pomiędzy PayTel, mBank a Kontrahentem (umowy trójstronne) konieczny będzie wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z Teleserwisem, w celu sporządzenia odpowiednich dokumentów. Dane kontaktowe.


Dla umów zawartych pomiędzy PayTel, a Kontrahentem (umowy dwustronne, zawierające zał. 3 Kartę Kontrahenta z pełnymi danymi firmy), dedykowane jest poniższe Oświadczenie Zmiana Danych Kontrahenta
Pobierz i wydrukuj oświadczenie - LINK

Przykład wypełnionego Oświadczenia znajdziesz poniżej

W Oświadczeniu:

 • W nagłówku, w polu do tego przeznaczonym, wpisz nr umowy, której dotyczy zmiana
 • W polu Kontrahent wpisz NIP oraz aktualną nazwę firmy (zgodną z CEIDG/KRS – jeśli zostanie wpisana inna nazwa niż była podana w umowie, to teraz będzie zaktualizowana - również na fakturach);
 • W polu Dane osób reprezentujących Kontrahenta wpisz:
  • Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Kontrahenta;
   • Nr PESEL (w przypadku braku PESEL datę urodzenia i państwo urodzenia) oraz nr dowodu osobistego/paszportu osoby/osób reprezentującej/ych Kontrahenta;
   • W przypadku spółki cywilnej – NIP każdego uprawnionego do reprezentowania Kontrahenta członka spółki;
   • Obywatelstwo, w przypadku innego niż polskie;
   •  
 • W polu E-mail wpisz nowy adres Twojej poczty e-mail;
 • Podpis:
  • Wzór podpisu powinien być zgodny z tym, który widnieje na umowie.


Wypełnione dokumenty prosimy wysłać na poniższy adres:
PayTel S.A.
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

Zmiana numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

W przypadku zmiany numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z opiekunem bądź konsultantem Teleserwisu, w celu przedstawienia możliwości kontynuacji współpracy.

Jak zmienić nazwę firmy? (Oświadczenie Zmiana Danych Kontrahenta)

Dla umów zawartych pomiędzy PayTel, mBank a Kontrahentem (umowy trójstronne) konieczny będzie wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z Teleserwisem, w celu sporządzenia odpowiednich dokumentów. Dane kontaktowe.


Dla umów zawartych pomiędzy PayTel, a Kontrahentem (umowy dwustronne, zawierające zał. 3 Kartę Kontrahenta z pełnymi danymi firmy), dedykowane jest poniższe Oświadczenie Zmiana Danych Kontrahenta
Pobierz i wydrukuj oświadczenie - LINK

Przykład wypełnionego Oświadczenia znajdziesz poniżej

W Oświadczeniu:

 • W nagłówku, w polu do tego przeznaczonym, wpisz nr umowy, której dotyczy zmiana
 • W polu Kontrahent wpisz NIP oraz aktualną nazwę firmy (zgodną z CEIDG/KRS – jeśli zostanie wpisana inna nazwa niż była podana w umowie, to teraz będzie zaktualizowana - również na fakturach);
 • W polu Dane osób reprezentujących Kontrahenta wpisz:
  • Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Kontrahenta;
   • Nr PESEL (w przypadku braku PESEL datę urodzenia i państwo urodzenia) oraz nr dowodu osobistego/paszportu osoby/osób reprezentującej/ych Kontrahenta;
   • W przypadku spółki cywilnej – NIP każdego uprawnionego
    do reprezentowania Kontrahenta członka spółki;
   • Obywatelstwo, w przypadku innego niż polskie;
 • W polu Pełna nazwa firmy wpisać aktualną i zgodną z CEIDG/KRS nazwę firmy
  • Jeśli chcesz równocześnie zmienić nazwę punktu występującą
   na potwierdzeniach transakcji przejdź do: LINK
 • Podpis:
  • Wzór podpisu powinien być zgodny z tym, który widnieje na umowie.


Wypełnione dokumenty prosimy wysłać na poniższy adres:
PayTel S.A.
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

Zmiana Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

W przypadku zmiany Numeru Identyfikacji Podatkowej zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z opiekunem bądź konsultantem Teleserwisu, w celu przedstawienia możliwości kontynuacji współpracy.

Jak zmienić numer rachunku głównego na który będą przelewane środki z terminala? (Oświadczenie Zmiana Danych Kontrahenta)

Nie dotyczy tych terminali, dla których ustanowiono odrębny nr rachunku przy szczegółowych danych punktu.

Dla umów zawartych pomiędzy PayTel, mBank a Kontrahentem (umowy trójstronne) konieczny będzie wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z Teleserwisem, w celu sporządzenia odpowiednich dokumentów. Dane kontaktowe.


Dla umów zawartych pomiędzy PayTel, a Kontrahentem (umowy dwustronne, zawierające zał. 3 Kartę Kontrahenta z pełnymi danymi firmy), dedykowane jest poniższe Oświadczenie Zmiana Danych Kontrahenta
Pobierz i wydrukuj oświadczenie - LINK

Przykład wypełnionego Oświadczenia znajdziesz poniżej

W Oświadczeniu:

 • W nagłówku, w polu do tego przeznaczonym, wpisz nr umowy, której dotyczy zmiana
 • W polu Kontrahent wpisz NIP oraz aktualną nazwę firmy (zgodną z CEIDG/KRS – jeśli zostanie wpisana inna nazwa niż była podana w umowie, to teraz będzie zaktualizowana - również na fakturach);
 • W polu Dane osób reprezentujących Kontrahenta wpisz:
  • Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Kontrahenta;
   • Nr PESEL (w przypadku braku PESEL datę urodzenia i państwo urodzenia) oraz nr dowodu osobistego/paszportu osoby/osób reprezentującej/ych Kontrahenta;
   • W przypadku spółki cywilnej – NIP każdego uprawnionego
    do reprezentowania Kontrahenta członka spółki;
   • Obywatelstwo, w przypadku innego niż polskie;
 • W polu Numer rachunku płatniczego Kontrahenta wpisz nowy numer rachunku płatniczego na który będą przelewane należności wynikające z umowy współpracy;
 • Podpis:
  • Wzór podpisu powinien być zgodny z tym, który widnieje na umowie.


Wypełnione dokumenty prosimy wysłać na poniższy adres:
PayTel S.A.
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

Jak zmienić numer REGON?

W przypadku zmiany numeru REGON zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z opiekunem bądź konsultantem Teleserwisu, w celu przedstawienia możliwości kontynuacji współpracy.