best relojes de imitacion on the for the consistent expansion.

https://fr.buywatches.is/ from china.
just the right planning in control, your thoughts not to mention cardiovascular can be described as importance of best repliche rolex review.
swiss fake-watches triumphs are generally inspiring.
Teleserwis:
Telefon: 801 090 108,
dla telefonów komórkowych:
+48 18 521 18 00

Baza wiedzy

Produkty

ePay
Czym Jest usługa ePay

ePay to autorska aplikacja PayTel SA, która jest zainstalowana na Terminalu Płatniczym. Pozwala ona na przeprowadzanie transakcji bezgotówkowych za pomocą wszystkich rodzajów kart wydawanych przez takie organizacje płatnicze jak MasterCard i Visa (w tym także kart zbliżeniowych).

Jak działa usługa ePay
 • Zanim przystąpimy do płatności kartą musimy upewnić się, że punkt usługowo - handlowy, w którym chcemy zapłacić, w ogóle dopuszcza możliwość wykorzystywania karty jako środka płatniczego. Każdy taki punkt został wyposażony w terminal kart płatniczych oraz specjalne oznaczenia, które powinny być umieszczone w widocznym miejscu. Tego rodzaju informacja przykładowo może wyglądać, tak:

  zal6
     zal7   

   
 • Podając kartę obsługującemu nas sprzedawcy zgadzamy się na to, aby została ona umieszczona w terminalu. Nie oznacza to jednak, że już w tym momencie możemy uznać transakcję za dokonaną. Aby sprzedawca miał pewność, że dysponujemy środkiem płatniczym, który rzeczywiście do nas należy, musimy wpisać kod PIN, który sprawi, że dokonanie zapłaty za zakupione przez nas towary lub świadczone nam usługi będzie możliwe.
 • Jeśli autoryzacja przebiegła pomyślnie, sprzedawca wyda nam pokwitowanie będące potwierdzeniem zapłaty. Dzięki temu mamy pewność, że z naszego konta nie pobrano zbyt dużej kwoty.
 • Obecnie rozpowszechnioną formą płatności jest płatność kartami zbliżeniowymi, funkcje taką mają tylko i wyłącznie karty wyposażone w moduł zbliżeniowy. Użytkownik ma możliwość wyłączenia tej usługi w banku, wydawcy karty (możliwość i zakres wprowadzanych zmian zależy indywidualnie od banku). Najczęstszym spotykanym przypadkiem jest rozwiązanie umożliwiające dokonywania transakcji do 50 złotych bez możliwości podawania PINu
Kim jest PayTel SA w procesie płatności bezgotówkowej (Kartą)
 • Po potwierdzeniu przez klienta transakcji (za pomocą PIN-u) dane dotyczące płatności są przesyłane do PayTel SA, który jest tzw. agentem rozliczeniowym. PayTel SA przekazuje je dalej do banku-wydawcy, celem potwierdzenia, że transakcja daną kartą na daną kwotę może zostać przeprowadzona. Agent Rozliczeniowy na podstawie pozyskanej informacji od Banku, przekazuje decyzję o akceptacji lub odrzuceniu Transakcji do Urządzenia Akceptującego – Terminal Płatniczy.
 • Poniżej schemat pokazujący jak przebiega płatność kartą

Schemat1

Co powinien wiedzieć Akceptant (posiadacz terminala)

Podczas instalacji Terminala Płatniczego personel który został wytypowany do obsługi został gruntownie przeszkolony w zakresie posługiwania się urządzeniem, aplikacjami zainstalowanymi na nim jak również został pouczony o w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Każdy akceptant ma dostęp do kompletu dokumentów na które składają się procedury, instrukcje i inne materiały edukacyjne. W przypadku braku dostępności wyżej wymienionych dokumentów pracownik obsługujący terminal może skontaktować się z Teleserwisem w celu otrzymania wyżej wymienionych materiałów.

Jak Akceptant może zgłosić reklamację

Wszelkie reklamację akceptant może złożyć Teleserwisowi. Pracownicy dostępni 24h/7dni w tygodniu po zapoznaniu się ze sprawą mogą poinstruować Akceptanta celem eliminacji problemu lub przyjąć reklamację do rozpatrzenia.

Co powinien wiedzieć Konsument (posiadacz karty)
 • Czy to jest bezpieczne?

Oferowana usługa związana z płatnościami kartą wyróżnia się wysokim bezpieczeństwem dokonywanych transakcji, szybkością działania oraz wygodą dla użytkowników. Systemy PayTel SA spełniają wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości pracy stawiane systemom bankowym i finansowym. Naszym klientom gwarantujemy, iż przeprowadzane transakcje są najwyższej, jakości, spełniające rygorystyczne standardy bezpieczeństwa (PCI DSS). PCI DSS to światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze w celu ochrony danych kartowych.

 • Co w przypadku utraty, zagubienia karty?

Utraconą kartę płatniczą (kradzież, zagubienie) należy niezwłocznie zgłosić do banku. Zastrzeżenie karty ma kluczowe znaczenie dla ewentualnej odpowiedzialności za bezprawne operacje dokonane przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego jakim jest karta płatnicza. Warto pamiętać, że takie zgłoszenia posiadaczy lub użytkowników kart płatniczych, muszą być przyjmowane przez wydawcę karty przez całą dobę.

PayTel SA jest partnerem wspierającym System Zastrzegania Kart zastrzegam.pl i mocno zachęca do tego, by w przypadku zgubienia karty zadzwoń pod numer 828 828 828 (zapisz sobie w telefonie), który pomoże przekierować konsumenta do swojego banku wydawcy, bez potrzeby pamiętania bezpośredniego numeru do swojego banku

 

Jak Konsument może zgłosić reklamacje
 • Konsument (posiadacz karty) podczas zakupów stwierdza większą kwotę pobrania z karty niż figuruje na paragonie fiskalnym.
  Sytuacja może być spowodowana zwykłym błędem ludzkim i nie koniecznie musi być celową próba oszukania. Należy pokazać oba dokumenty sprzedawcy który ma możliwość zwrócić różnicę na kartę bez żadnych dodatkowych kosztów ani dokumentów.

  UWAGA!!!
  • Zwrot musi być wykonany na tą samą kartę z której zostały pobrane pieniądze
  • Należy zachowywać pokwitowania z terminala wraz z paragonami fiskalnymi do celów dowodowych. W przypadku nie otrzymania tego rodzaju dokumentu nawet po upomnieniu można powiadomić o tym bank, wydawcę karty (jeśli chodzi o pokwitowanie z terminala) lub urząd skarbowy (jeśli chodzi o paragon fiskalny).
    
 • Konsument (posiadacz karty) nie może dojść do porozumienia w/w sprawie lub sprawa jest bardziej skomplikowana.
  Posiadacz karty chcąc złożyć reklamację powinien skontaktować się z bankiem wydawcą karty i przedstawić sytuację. Jeśli przedstawiona sprawa spełnia wymagania w zakresie reklamacji pracownik banku przyjmuje reklamację do rozpatrzenia (w tym procesie bank kontaktuje się z Agentem Rozliczeniowym celem wyjaśnienia sytuacji). Wszelkie informacje posiadacz karty otrzymuje od banku (uwaga - proces reklamacyjny w każdym banku może wyglądać inaczej).

Opłata interchange to element opłaty akceptanta, która stanowi przychód banku z tytułu wykonanej transakcji kartą płatniczą.

Aktualne stawki opłaty interchange dla kart Visa dostępne są pod adresem: www.visa.pl.

Aktualne stawki opłaty interchange dla kart Mastercard dostępne są pod adresem: www.mastercard.pl.

Opłata systemowa to element opłaty akceptanta, który stanowi przychód organizacji kartowej z tytułu wykonanej

transakcji kartą płatniczą.

Aktualne stawki opłaty systemowej dla kart Visa dostępne są pod adresem: www.visa.pl

Aktualne stawki opłaty systemowej dla kart Mastercard dostępne są pod adresem: www.mastercard.pl

BLIK
Czym Jest usługa BLIK

BLIK jest schematem płatności mobilnych stworzonym przez Polski Standard Płatności. Umożliwia dokonywanie wygodnej, bezpiecznej i szybkiej transakcji za pomocą urządzenia mobilnego (np. telefon komórkowy typu smartfon).

Jak działa usługa BLIK
 • BLIK to prosty, szybki i bezpieczny system płatności mobilnych. Dla każdej takiej transakcji generowany jest jednorazowy, sześciocyfrowy Kod, który można wykorzystać tylko przez dwie minuty (po tym czasie można wygenerować kolejny kod). Klient potwierdza każdą taką transakcję w aplikacji mobilnej, na swoim telefonie, akceptując kwotę transakcji.
 • PayTel SA jako pierwszy agent rozliczeniowy umożliwia użytkownikom BLIKa dokonywanie płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem technologii NFC, bez konieczności wpisywania kodu BLIK do urządzenia akceptującego.
Kim jest PayTel SA w procesie płatności bezgotówkowej (BLIK)?

Ogólny model uczestników procesu Autoryzacji Transakcji Mobilnej Blik przedstawia się z poniższym schemacie:

Schemat 2 

Co powinien wiedzieć Akceptant (posiadacz terminala) - przeniesienie banku
 • Blik to prosty, szybki i bezpieczny sposób dokonywania płatności bezgotówkowych. Rozwiązanie to umożliwia dokonanie płatności, przy pomocy telefonu komórkowego i może w realny sposób rozszerzyć wachlarz klientów (np. o tych którzy zapomnieli portfela ale mają przy sobie smartfon).
 • Blik to projekt Spółki PSP, której udziałowcami jest sześć polskich banków (Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, oferujący usługi również pod marką Orange Finanse oraz Inteligo), obejmujących swym zasięgiem ok. 60 procent wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. System został zaplanowany w taki sposób, aby w szybkim czasie, na tych samych warunkach, dołączyły do niego inne krajowe banki i firmy rynku finansowego. Przykładowa płatność BLIK-em mogą Państwo zobaczyć na filmie poglądowym.
Jak Akceptant może zgłosić reklamację

Wszelkie reklamację akceptant może złożyć Teleserwisowi. Pracownicy dostępni 24h/7dni w tygodniu po zapoznaniu się ze sprawą mogą poinstruować Akceptanta celem eliminacji problemu lub przyjąć reklamację do rozpatrzenia.

Co powinien wiedzieć Konsument (posiadacz urządzenia mobilnego)
 • BLIK to metoda przede wszystkim wyjątkowo wygodna, bezpieczna i wszechstronna, ponieważ jednym wymaganym narzędziem jakim jest smartfon, można m.in. dokonać płatności w sklepach czy też wypłacić gotówkę z bankomatów. Jeśli dany sklep oferuje płatności BLIK, klient musi poinformować sprzedawcę o chęci dokonania transakcji właśnie taką metodą.
 • Kod BLIK generowany na urządzeniu Klienta w przeciwieństwie do danych z karty płatniczej czy PINu można pokazać sprzedawcy by wpisał 6-cyfrowy kod na terminalu.
Jak Konsument może zgłosić reklamacje
 • Konsument (posiadacz urządzenia mobilnego) podczas zakupów stwierdza że na pokwitowaniu z terminala figuruje większa kwota niż na paragonie fiskalnym.
  Sytuacja może być spowodowana zwykłym błędem ludzkim i nie koniecznie musi być celową próba oszukania. Należy pokazać oba dokumenty sprzedawcy który ma możliwość zwrócić różnicę klientowi bez żadnych dodatkowych kosztów ani dokumentów.

  ​UWAGA!!!
  • By zwrot był możliwy klient musi mieć oryginalne pokwitowanie z transakcji
  • Należy zachowywać pokwitowania z terminala wraz z paragonami fiskalnymi do celów dowodowych. W przypadku nie otrzymania tego rodzaju dokumentu nawet po upomnieniu można powiadomić o tym swój bank, (jeśli chodzi o pokwitowanie z terminala) lub urząd skarbowy (jeśli chodzi o paragon fiskalny).
    
 • Konsument (posiadacz urządzenia mobilnego) nie może dojść do porozumienia w/w sprawie lub sprawa jest bardziej skomplikowana.
  Posiadacz urządzenia mobilnego chcąc złożyć reklamację powinien skontaktować się ze swoim bankiem i przedstawić sytuację. Jeśli przedstawiona sprawa spełnia wymagania w zakresie reklamacji pracownik banku przyjmuje reklamację do rozpatrzenia (w tym procesie bank kontaktuje się z Agentem Rozliczeniowym celem wyjaśnienia sytuacji). Wszelkie informacje posiadacz urządzenia mobilnego otrzymuje od banku (uwaga - proces reklamacyjny w każdym banku może wyglądać inaczej).
eBill
Czym Jest usługa eBill

Usługa ta polega na przyjmowaniu i rejestracji płatności za faktury dostawców masowych, takich mediów jak: prąd, gaz, woda itp., oraz zarządzaniu przepływem tych informacji – całej transakcji. Dzięki centralnej parametryzacji możemy obsługiwać wszystkie rachunki i faktury. Zarówno te, które posiadają lub nie posiadają kody kreskowe.

Jak działa usługa eBill

Cały proces transakcji związany z tą usługą zobrazowany został w poniższym schemacie:

Schemat 3

Kim jest PayTel SA w procesie opłacania rachunków (eBill)
 • W procesie płatności za rachunki PayTel SA występuje jako Agent, który gwarantuje przekazanie środków Wystawcy Rachunku na określone konto w określonym czasie.
 • Po uiszczeniu opłaty za wystawiony przez Wystawcę rachunek, klient otrzymuje pokwitowanie, które jest potwierdzeniem przyjęcia Zlecenia Płatniczego oraz stanowi dowód dokonania płatności.
Co powinien wiedzieć Agent (osoba przyjmująca rachunek)
 • PayTel SA jest jedną z największych w Polsce sieci przyjmowania płatności za faktury.
 • System PayTel SA jest przygotowany do prowadzenia rozliczeń zarówno indywidualnie z każdym punktem sprzedaży, szczeblami pośrednimi, jak i bezpośrednio z centralą sieci handlowej. Rozliczenia obejmują proces przelewu przyjętych kwot na specjalne, wydzielone do tego celu konto bankowe PayTel SA. Dla uproszczenia procedur, w przypadku rozliczeń z pojedynczymi punktami PayTel SA proponuje mechanizm polecenia zapłaty (direct debit), polegające na udzieleniu PayTel SA upoważnienia do obciążania swojego rachunku kwotą zobowiązania.
 • Korzyści dla Agenta współpracującego z PayTel SA
  • Zwiększenie przychodów
  • Rozszerzenie asortymentu usług
  • Podniesienie atrakcyjności oferty
  • Przyciągnięcie nowych klientów
  • Możliwość przyjmowania rachunków wszystkich wystawców
  • Zwiększenie obrotów
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i pewność płatności Twoich klientów
 • Proces opłacania rachunków (eBill) szczegółowo opisany został w regulaminie tej usługi, który znajduje się TU.
Jak Agent może zgłosić reklamację

Wszelkie reklamację Agent może złożyć Teleserwisowi. Pracownicy dostępni 24h/7dni w tygodniu po zapoznaniu się ze sprawą mogą poinstruować Akceptanta celem eliminacji problemu lub przyjąć reklamację do rozpatrzenia.

Co powinien wiedzieć Konsument (osoba opłacająca rachunek)
 • Usługa ta wychodzi naprzeciw potrzebom Klientów, którzy szukają ułatwień i wygody w procesie dokonywania płatności, zwłaszcza gotówkowych, za cykliczne rachunki. W szczególności, klienci chcą mieć możliwość dokonywania tych opłat w dogodniejszych lokalizacjach i godzinach. Wyżej wymieniona usługa umożliwia klientowi dokonywanie opłaty kartą lub gotówką.
 • Informatyczny system obsługi płatności charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem bezpieczeństwa, podobnie jak w systemach bankowych, należy nadmienić że nad poprawnością działania usługi jak i całej Spółki nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Jak Konsument może zgłosić reklamacje
 • Idąc naprzeciw naszym Klientom staramy się ciągle udoskonalać nasze usługi. Klient który opłacił rachunek lecz ma wątpliwości co do skuteczności działania lub sprawdzenia punktu może zweryfikować transakcję dzwoniąc na numer Teleserwisu.
 • Klient który opłacił rachunek i stwierdził niepoprawne działanie systemu lub ma uwagi do punktu w którym dokonał płatności powinien niezwłocznie powiadomić o tej sytuacji Teleserwis. Pracownik Teleserwisu zada kilka pytań i przyjmie reklamację bądź uwagę. W przypadku:
  • reklamacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyniku postępowania reklamacyjnego;
  • uwagi pracownik teleserwisu przekaże informację do odpowiedniej komórki organizacyjnej która zweryfikuje informację na podstawie których zostaną wprowadzone działania naprawcze.

 

Przypominamy również, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dla PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporu zawiera informacja dostępna pod następującym adresem https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_SP_przy_KNF%20%28002%29_57752.pdf. Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sporu do Sądu Polubownego przy KNF należy zapoznać się z treścią regulamin sądu dostępnym jest pod adresem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Regulamin_Sadu_44432.pdf, a także taryfą opłat https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/mediacja/oplaty_arbitraz?articleId=44301&p_id=18. Więcej informacji o Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego dostępnych jest na stronie internetowej: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny oraz pod tel: 22/ 262 59 99, fax: 22/ 262 50 31, e-mail: sad.polubowny|knf.gov.pl| |sad.polubowny|knf.gov.pl. Adres do korespondencji Sądu Polubownego przy KNF: Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00 - 950 Warszawa 1, skr. poczt. 419

eVoucher
Czym Jest usługa eVoucher

eVoucher to usługa, która pozwala w prosty i szybki sposób doładować konto w telefonie komórkowym. eVoucher pozwala na dystrybucję telekodów dla usług przedpłaconych (prepaid) operatorów telefonii komórkowej a także usług internetowych w tym np. PaySafeCard.

Jak działa usługa eVoucher

Cały proces transakcji z wykorzystaniem eVouchera opisany został w poniższym schemacie.

Schemat 4

Kim jest PayTel SA w procesie sprzedaży doładowań (eVoucher)

PayTel SA w usłudze eVoucher jest operatorem, który z jednej strony umożliwia właścicielowi punktu handlowo-usługowego powiększenie asortymentu oferowanych usług o doładowania, jak również umożliwia Klientowi dostęp do szerokiej oferty w zakresie doładowań. Mówiąc o doładowaniach mamy na myśli nie tylko doładowania do telefonów na kartę (prepaid) ale również doładowania do innych usług takich jak PaySafeCard.

Co powinien wiedzieć Sprzedający (osoba generująca doładowanie)
 • Sprzedający powinien przede wszystkim dostrzec szereg zalet takiej usługi, a należą do nich m.in:
  • Dodatkowa korzyść finansowe dzięki marży ze sprzedaży telekodów, „prepaidów”.
  • Atrakcyjne warunki rabatowe.
  • Eliminacja kosztów związanych z przedpłatą, dystrybucją i magazynowaniem tradycyjnych zdrapek.
  • Możliwa ciągła sprzedaż przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu lub we wskazanym, wybranym przez klienta czasie np. tylko w godzinach handlowych punktu
  • Bezpieczeństwo – elektroniczny system eliminuje straty wynikające z kradzieży zdrapek.
  • Transakcję może zrealizować wyłącznie osoba upoważniona dysponująca kartą identyfikacyjną dostarczoną przez PayTel.
  • Intuicyjny interfejs aplikacji
  • Błyskawiczna realizacja transakcji sprzedaży.


UWAGA! Pamiętaj o bezpieczeństwie. PayTel SA nigdy nie kontaktuje się z punktem w celu wygenerowania doładowania (pod pretekstem testu systemu)! Najczęstsza próba wyłudzenia jest ukierunkowana na najwyższe nominały doładowań (ale nie zawsze).

PayTel SA chcąc oferować usługi najwyższej jakości, w określonych sytuacjach może poprosić o przeprowadzenie testu lecz w takiej sytuacji osoba informuje o całym procesie w wyniku którego generowane jest pokwitowanie testowe (którego wartość nie przekracza 5 złotych – posiadacz terminala nie jest obciążony taką transakcją). Jeśli operator terminala ma wątpliwość czy osoba z którą rozmawia jest pracownikiem PayTel SA należy poprosić o imię i nazwisko osoby i powiedzieć że w celu weryfikacji użytkownik terminala zadzwoni na Teleserwis. W czasie rozmowy telefonicznej operator terminala prosi o kontakt z osobą z którą rozmawiał.

Jak Sprzedający może zgłosić reklamację

Wszelkie reklamację Sprzedawca może złożyć Teleserwisowi. Pracownicy dostępni 24h/7dni w tygodniu po zapoznaniu się ze sprawą mogą poinstruować Sprzedawcę w celu eliminacji problemu lub przyjąć reklamację do rozpatrzenia.

Co powinien wiedzieć Konsument (osoba kupująca doładowanie)
 • Ile kosztuje doładowanie telefonu w punktach współpracujących z PayTel SA?
  ​Od klientów indywidualnych nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za sprzedaż doładowań.
 • Szczegółowe zasady dotyczące płatności za doładowanie określają stosowne cenniki i regulaminy danego operatora.
 • Klient chcąc kupić doładowanie nie musi iść do punktu. Może dokonać tego za pośrednictwem strony internetowej naszych partnerów.

Zasady zakupu doładowań jak i reklamacje znajdują się w regulaminach na wyżej wymienionych stronach.

Jak Konsument może zgłosić reklamacje
 • Klient który opłacił eVoucher i stwierdził niepoprawne działanie powinien niezwłocznie skontaktować się z punktem w którym dokonał zakupu, w celu złożenia reklamacji. Pracownik punktu zobowiązany jest do złożenia stosownej reklamacji do Teleserwisu. Po rozpatrzeniu zgłoszenia Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyniku postępowania za pośrednictwem punktu w którym dokonał zakupu. 
 • Klient który ma uwagi do punktu lub podejrzenia co do funkcjonowania punktu proszony jest o kontakt z Teleserwisem. Pracownik teleserwisu przekaże informację do odpowiedniej komórki organizacyjnej która zweryfikuje informację i na tej podstawie zostaną wprowadzone działania naprawcze.