PayTel ponownie nagrodzony przez Fundację Polska Bezgotówkowa

11 grudnia 2019, podczas świątecznego spotkania z partnerami i uczestnikami programu, Fundacja Polska Bezgotówkowa uhonorowała firmy oraz osoby, które zasłużyły się w promocji programu oraz doprowadziły do komercyjnego sukcesu projektu.

PayTel został ponownie nagrodzony – tym razem w kategorii „Sieć najbardziej aktywnych akceptantów w Programie Polska Bezgotówkowa”.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i serdecznie dziękujemy naszym akceptantom, bez których niemożliwe byłoby takie osiągnięcie.