Bezpieczeństwo

Naszym klientom gwarantujemy usługi i systemy transakcyjne najwyższej jakości, spełniające rygorystyczne standardy bezpieczeństwa.

PayTel O nas Bezpieczeństwo

System PayTel SA spełnia wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości pracy stawiane systemom bankowym i finansowym. Naszym klientom gwarantujemy usługi i systemy transakcyjne najwyższej jakości, spełniające rygorystyczne standardy bezpieczeństwa.

PayTel SA posiada potwierdzenie zgodności procesów i zasad bezpieczeństwa z wymogami standardu PCI DSS.
PCI DSS to światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze w celu ochrony danych kartowych. Jest to standard zabezpieczeń, którego zastosowanie ma na celu zagwarantowanie klientom korzystającym z kart płatniczych, że ich dane kartowe są bezpieczne i nie zostaną wykorzystane niezgodnie z prawem. Standard PCI DSS dotyczy wszystkich organizacji przetwarzających dane posiadaczy kart, obejmując zarówno merchantów obsługujących punkty handlowo-usługowe, akceptantów kart, dostawców usług oraz banki.

PCI DSS a PayTel SA

Procedury PCI DSS nakładają na PayTel SA szereg obowiązków – począwszy od przeszkolenia wszystkich pracowników z zasad bezpieczeństwa, aż po stosowanie zaawansowanych zabezpieczeń systemowych. Tym samym PayTel SA gwarantuje swoim klientom oraz partnerom biznesowym, że wszystkie płatności rozliczane przez firmę są realizowane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Otrzymanie certyfikatu PCI DSS przez PayTel SA oznacza, że dane kartowe przetwarzane w sieci punktów PayTel SA są szyfrowane, przesyłane i przechowywane z zachowaniem bezpiecznych procedur i standardów. Minimalizuje to ryzyko transakcji fraudowych zarówno dla posiadacza karty jak i dla punktów przyjmujących płatności bezgotówkowe.

PCI Security Standards Council

Jest światową organizacją, której celem jest upowszechnianie oraz wdrażanie standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych kartowych poprzez edukację, zwiększanie wiedzy i świadomości na temat PCI DSS. Organizacja PCI Security Standards Council została założona przez największe organizacje płatnicze: American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide i Visa Europe.

PayTel SA posiada status Krajowej Instytucji Płatniczej (IP32/2015), w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 ze zm.) i jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jesteśmy certyfikowanym procesorem VISA i MasterCard, a także – w roli Agenta Rozliczeniowego – uczestnikiem systemu płatności BLIK prowadzonego przez Polski Standard Płatności.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Skontaktuj się z nami