Integracja terminali płatniczych
z kasami fiskalnymi

PayTel

Integracja terminali płatniczych
z kasami fiskalnymi

Aby jeszcze lepiej dopasować ofertę PayTel do Państwa potrzeb i zapewnić pełną integrację urządzeń, chcielibyśmy dowiedzieć się z jakich kas fiskalnych korzystacie na co dzień.


Prosimy o uzupełnienie krótkiego formularza.

.
Prosimy wpisać nazwę producenta oraz model kasy fiskalnej

Administratorem danych osobowych jest PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 14. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej PayTel S.A. dostępnej tutaj. Wszelkie zapytania w zakresie przetwarzania danych osobowych można kierować do PayTel S.A w formie a) elektronicznej na adres poczty e-mail: iod@paytel.pl; lub b) pisemnej na adres: PayTel S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa.

Powyższa ankieta dotyczy wyłącznie użytkowników kas fiskalnych. Jeśli posiadasz system sprzedażowy, ale nie posiadasz kasy fiskalnej – potraktuj powyższą prośbę jako nieaktualną.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Skontaktuj się z nami