Grupa SIBS sfinalizowała przejęcie PayTel S.A.

30 czerwca 2021 roku Grupa SIBS nabyła ostatnią transzę akcji PayTel w wysokości 10.75%, kończąc tym samym czwarty i ostatni etap 3-letniego procesu dotyczącego inwestycji SIBS w PayTel. W efekcie Grupa SIBS stała się jedynym akcjonariuszem PayTel.

PayTel jest wiodącym dostawcą usług płatniczych na polskim rynku. Specjalizuje się w procesowaniu płatności bezgotówkowych, dokonywanych za pomocą kart płatniczych (Visa, Visa Electron, Mastercard), płatności mobilnych (BLIK, Google Pay, Apple Pay) oraz zarządza siecią terminali POS (instalacja, serwis i dzierżawa). Buduje i rozwija własne aplikacje terminalowe i płatnicze oraz własną infrastrukturę.

Od chwili uruchomienia procesu przejęcia, w czerwcu 2018 roku, liczba terminali POS w PayTel podwoiła się, a liczba przetwarzanych transakcji wzrosła prawie trzykrotnie. Sukces sprzedażowy został doceniony przez Fundację Polska Bezgotówkowa – w 2020 roku PayTel wyróżniono tytułem lidera sprzedaży w Programie Polska Bezgotówkowa.

PayTel jest najdynamiczniej rozwijającym się operatorem płatniczym w Polsce. Zwiększenie zaangażowania kapitałowego Grupy SIBS pozwoli nam na dalsze umacnianie pozycji rynkowej i rozwój innowacyjnej oferty produktowej. Jednocześnie bardzo cenimy sobie preferencyjne partnerstwo z COMP S.A., które będzie kontynuowane. Jesteśmy gotowi do rozszerzenia naszego zaangażowania na rynku fiskalnym w ścisłej współpracy z COMP S.A., aby zapewnić klientom i partnerom najlepsze rozwiązania płatnicze na rynku.

Bartosz Berestecki, Prezes PayTel S.A.

Przejęcie PayTel wskazuje na silne zaangażowanie Grupy SIBS w inwestowanie i aktywny wkład w rozwój cyfryzacji rynku w Polsce.

Jako międzynarodowy lider w dziedzinie płatności elektronicznych, Grupa SIBS jest podekscytowana wejściem w nowy etap swojej międzynarodowej inwestycji w PayTel. Podjęta decyzja była kluczowym elementem digitalizacji polskiego rynku i z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszej pracy i zaangażowania w napędzanie innowacji w regionach, w których działamy.

Madalena Cascais Tomé, Prezes Grupy SIBS

Grupa SIBS to dynamicznie rozwijająca się grupa oferująca rozwiązania płatnicze, dostarczająca innowacyjne, skuteczne i bezpieczne usługi płatnicze użytkownikom na całym świecie. Działalność SIBS to blisko 4 dekady doświadczenia na rynkach europejskich i afrykańskich, z usługami obejmującymi wszystkie kanały i instrumenty płatnicze, w tym usługi płatnicze, bankomaty i terminale POS, a także płatności mobilne, internetowe i przetwarzanie transakcji.